Simfonik orkestrin alətləri

Dərsimizdə simfonik orkestrin alətləri ilə tanış olduqdan sonra verilən tapşırığı və öyrənilmiş materialları daha yaxşı mənimsəmk üçün bu sərbəst işi hazırladım.

Simfonik orkestr müxtəlif qrup musiqi alətlər ailəsindən- simli, nəfəsli və zərb alətlərində təşkil olunur. Simfonik orkestrin belə birləşməsi (düzülüşü) ilk dəfə XVIII əsrdə Avropada meydana gəlib. Müasir dövrdə orkestrin düzülüşü iki növdədir-avropasayağı (XIX əsrdə Avropada formalaşıb) və amerikansayağı (1945-ci ildə amerkalı dirijor Leopold Stokovskiy verib).

Sənədin adı: Simfonik orkestrin alətləri
Yazar