İfaçı ikinci müəllifdir

“İfaçı - ikinci müəllifdir” sərbəst işimdə ən çox sevdiyim pianoçuların həyat və fəaliyyəti haqqında məlumat toplamağa çalışmışam.

Gözəl ifaçılar olmasa bəstəkarlar yaşamazlar. Hər bir bəstəkarın fikirlərini və üslubunu bizə ifaçılar tanıtdırır. Bu səbəbdən ifaçı bəstəkar və dinləyicilər arasında körpü rolunu oynayır.

Sənədin adı: İfaçı ikinci müəllifdir
Yazar