Ansambl ifa
Bölmə: Məqalələr
Yazar: ztempo.com

Ansambl ifa

Fortepiano ansamblları son on illikdə bütün dünyada geniş marağa səbəb olan instrumental ifaçılıq janrıdır. Bu marağa səbəb kimi bir neçə amili, məs: keçmiş zamanların duet piano ifaçılığı ənənələrinin yenidən yaşadılması; XV-XIX əsr bəstəkarlarının ölməz yüksək bədii sujetə malik əsərlərinə heç zaman bitməyən və azalmayan marağın olması; müasir bəstəkarların əsərlərində uzun təkamül yolu keçən fortepiano duet ifaçılığı dəsti-xəttinə necə sadiq qalınğını, əsas da fortepiano ansamblının daha çox dinləyici marağına səbəb olmasını göstərmək olar.

0 şərh
2024 dəfə oxundu
Musiqi dinləməsi III sinif
Bölmə: Məqalələr
Yazar: ztempo.com

Musiqi dinləməsi III sinif

SOLO - italyan sözü olub, tərcüməsi tək, yeganə, bir deməkdir. Belə musiqi əsərləri bir alətə, ya da bir səs üçün yazılır. Müşayətlə bəzən də müşayətsiz ifa olunur. Q.Qarayevin fortepiano üçün yazdığı do minor prelüdü solo ifaya ən bariz nümunələrdən biridir.

0 şərh
2869 dəfə oxundu